SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK
(prilagojen za gibalno ovirane dijake)

Enoličen ID: 739676Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA