SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK (DV)

Enoličen ID: 292040 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA