SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK
(prilagojen za gibalno ovirane dijake)

Enoličen ID: 311913 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA