SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

ADMINISTRATOR
(prilagojen za slepe in slabovidne dijake)

Enoličen ID: 734601Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA