SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE
(Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom za izvajanje na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

Enoličen ID: 970641Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA