SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

MEDIJSKI TEHNIK
(prilagojen zagluhe in naglušne dijake)

Enoličen ID: 743323 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA