SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI - šolsko leto 2010/2011

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE


PRENOVLJENI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Sprejeto na SSPSI Nadomešča dosedanji program
1 Avtoservisni tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 Nov program
2 Ekonomski tehnik (DV) 95/09 114. seja, 12.12.2008 Ekonomski tehnik (DV) (52/03)
3 Ekonomski tehnik (GIB) 30/09 114. seja, 12.12.2008 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (52/03)
4 Ekonomski tehnik (IS) 85/08 109. seja, 16.6.2008 Ekonomski tehnik IS (52/03)
5 Ekonomski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Ekonomski tehnik (52/03)
6 Elektrotehnik (GIB) 30/09 114. seja, 12.12.2008 Nov program
7 Elektrotehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Elektrotehnik elektronik (52/08), Elektrotehnik energetik (52/08)
8 Gastronomija (DV) 95/09 114. seja, 12.12.2008 Nov program
9 Gastronomija (IS) 85/08 109. seja, 16.6.2008 Gostinsko-turistični tehnik (12/01)
10 Gastronomija 53/08 103. seja, 14.12.2007 Gostinsko-turistični tehnik (12/01)
11 Geotehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Rudarski tehnik (52/03)
12 Grafični tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Grafični tehnik (75/04)
13 Hortikulturni tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 Vrtnarski tehnik (23/02)
14 Kmetijsko-podjetniški tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 Kmetijsko-podjetniški tehnik (75/04)
15 Lesarski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Lesarski tehnik (23/02)
16 Logistični tehnik 95/09 118. seja, 10.7.2009 Prometni tehnik (131/03)
17 Strojni tehnik (DV) 95/09 114. seja, 12.12.2008 Nov program
18 Strojni tehnik (IS) 85/08 109. seja, 16.6.2008 Nov program
19 Strojni tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Strojni tehnik (52/03)
20 Tehnik mehatronike 53/08 103. seja, 14.12.2007 Nov program
21 Tehnik računalništva 53/08 103. seja, 14.12.2007 Nov program
22 Tehnik steklarstva 53/08 103. seja, 14.12.2007 Nov program
23 Tehnik varovanja 95/09 118. seja, 10.7.2009 Nov program
24 Ustvarjalec modnih oblačil 30/09 114. seja, 12.12.2008 Konfekcijski modelar (12/00), Konfekcijski tehnik (52/03)
25 Zdravstvena nega 53/08 103. seja, 14.12.2007 Tehnik zdravstvene nege (12/01)
26 Živilsko prehranski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Živilski tehnik (12/01)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, KI NISO KREDITNO OVREDNOTENI

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list
1 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 52/03
2 Gradbeni tehnik 75/04
3 Grafični tehnik (gluhi in naglušni) 52/03
4 Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03
5 Lesarski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03
6 Medijski tehnik 75/04
7 Medijski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03
8 Strojni tehnik (gluhi in naglušni) 52/03
9 Tekstilni tehnik 52/03
10 Živilski tehnik operater 69/98

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2011

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Prometni tehnik 131/03 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (95/09)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2010

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Ekonomski tehnik (DV) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Ekonomske tehnik (DV) (95/09)
2 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Ekonomski tehnik (GIB) (30/09)
3 Konfekcijski modelar 12/00 31.8.2010 31.8.2012 Ustvarjalec modnih oblačil (30/09)
4 Konfekcijski tehnik 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Ustvarjalec modnih oblačil (30/09)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Ekonomski tehnik (IS) 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Ekonomski tehnik (85/08)
2 Ekonomski tehnik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Ekonomski tehnik (53/08)
3 Ekonomski tehnik (SI) 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Ekonomski tehnik (53/08)
4 Elektrotehnik elektronik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Elektrotehnik (53/08)
5 Elektrotehnik energetik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Elektrotehnik (53/08)
6 Gostinsko-turistični tehnik 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Gastronomija (53/08)
7 Gostinsko-turistični tehnik (SI) 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Gastronomija (53/08)
8 Grafični tehnik 75/04 31.8.2009 31.8.2011 Grafični tehnik (53/08)
9 Lesarski tehnik 23/02 31.8.2009 31.8.2011 Lesarski tehnik (53/08)
10 Rudarski tehnik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Geotehnik (53/08)
11 Strojni tehnik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Strojni tehnik (53/08)
12 Strojni tehnik (SI) 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Strojni tehnik (53/08)
13 Tehnik zdravstvene nege 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Zdravstvena nega (53/08)
14 Živilski tehnik 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Živilsko prehranski tehnik (53/08)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2008

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Kmetijsko-podjetniški tehnik 75/04 31.8.2008 31.8.2010 Kmetijsko-podjetniški tehnik (55/07)
2 Vrtnarski tehnik 23/02 31.8.2008 31.8.2010 Hortikulturni tehnik (55/07)