SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI - šolsko leto 2010/2011

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

PRENOVLJENI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Sprejeto na SSPSI Nadomešča dosedanji program
1 Aranžerski tehnik 53/08 105. seja, 15.12 2008 Aranžerski tehnik (23/02)
2 Ekonomski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Ekonomski tehnik (1/00)
3 Ekonomski tehnik (DV) 53/08 103. seja, 14.12.2007 Ekonomski tehnik DV (78/00)
4 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 53/08 103. seja, 14.12.2007 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (35/00)
5 Ekonomski tehnik (IS) 53/08 109. seja, 17.1.2008 Ekonomski tehnik (78/00)
6 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 53/08 103. seja, 14.12.2007 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (35/00)
7 Elektrotehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Elektrotehnik elektronik (52/03),
Elektrotehnik elektronik (SI) (52/03)
8 Farmacevtski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Farmacevtski tehnik (12/01)
9 Fotografski tehnik 30/09 109. seja, 17.1.2008 Fotografski tehnik (35/00)
10 Gastronomija in turizem 53/08 103. seja, 14.12.2007 Gostinski tehnik (35/00), Turistični tehnik (35/00)
11 Geodetski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Geodetski tehnik (12/01)
12 Geotehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Rudarski tehnik (1/00)
13 Gozdarski tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 Gozdarski tehnik (1/00)
14 Gradbeni tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Gradbeni tehnik (12/01)
15 Grafični tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Grafični tehnik (35/00)
16 Grafični tehnik (GLU, GJM) 30/09 114. seja, 12.12.2008 Grafični tehnik glu (52/03)
17 Hortikulturni tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 Vrtnarski tehnik(35/00)
18 Kemijski tehnik 53/08 105. seja, 15.12 2008 Kemijski tehnik (1/00)
19 Kmetijsko-podjetniški tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 Kmetijski tehnik (44/00)
20 Kozmetični tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 Kozmetični tehnik (1/00)
21 Lesarski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Lesarski tehnik (1/00)
22 Logistični tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Prometni tehnik (69/98)
23 Medijski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Medijski tehnik (35/00)
24 Medijski tehnik (GLU, GJM) 30/09 114. seja, 12.12.2008 Medijski tehnik (52/03)
25 Naravovarstveni tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 in
108. seja 9.5.2008
Nov program
26 Okoljevarstveni tehnik 53/08 106. seja, 21.3.2008 Nov program
27 Predšolska vzgoja 53/08 106. seja, 21.3.2008 Predšolska vzgoja (69/98)
28 Strojni tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Strojni tehnik (52/03)
29 Strojni tehnik (DV) 53/08 103. seja, 14.12.2007 Strojni tehnik DV (52/03)
30 Tehnik elektronskih komunikacij 53/08 103. seja, 14.12.2007 Nov program
31 Tehnik laboratorijske biomedicine 53/08 103. seja, 14.12.2007 Laboratorijski tehnik (1/00)
32 Tehnik optik 53/08 105. seja, 15.12 2008 Tehnik optik (69/98)
33 Tehnik računalništva 53/08 103. seja, 14.12.2007 Elektrotehnik računalništva (52/03)
34 Tehnik steklarstva 53/08 103. seja, 14.12.2007 Nov program
35 Tehnik varovanja* 53/08 103. seja, 14.12.2007 in
125. seja, 15.10.2010
Nov program
36 Ustvarjalec modnih oblačil 55/07 95. seja, 18.12.2006 Nov program
37 Veterinarski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 Veterinarski tehnik (1/00)
38 Zdravstvena nega 53/08 103. seja, 14.12.2007 Tehnik zdravstvene nege (53/08)
39 Zobotehnik 53/08 105. seja, 15.12 2008 Zobotehnik (12/01)
40 Živilsko prehranski tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 Živilski tehnik (1/00)

Pojasnilo:
* Tehnik varovanja (53/08, 110/10): Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 125. seji dne 15.10.2010 sprejel spremembo izobraževalnega programa v delu, ki določa znanja izvajalcev.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, KI NISO KREDITNO OVREDNOTENI

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list
1 Ladijski strojni tehnik (SI) 69/98
2 Plovbni tehnik (SI) 69/98
3 Tehnik mehatronike 82/06
4 Tehnik oblikovanja 82/06

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2013

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Grafični tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 31.8.2013 31.8.2015 Grafični tehnik GLU, GJM (30/09)
2 Medijski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 31.8.2013 31.8.2015 Medijski tehnik (GLU, GJM) (30/09)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2012

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Fotografski tehnik 35/00 31.8.2012 31.8.2014 Fotografski tehnik (30/09)
2 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 35/00 31.8.2012 31.8.2014 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (53/08)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2011

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Aranžerski tehnik 23/02 31.8.2011 31.8.2013 Aranžerski tehnik (53/08)
2 Ekonomski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (53/08)
3 Ekonomski tehnik (DV) 78/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik DV (53/08)
4 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (53/08)
5 Ekonomski tehnik (IS) 78/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik IS (53/08)
6 Ekonomski tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (53/08)
7 Elektrotehnik elektronik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
8 Elektrotehnik elektronik (SI) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
9 Elektrotehnik energetik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
10 Elektrotehnik računalništva 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik računalništva (53/08)
11 Elektrotehnik telekomunikacij 52/03 31.8.2011 31.8.2013  
12 Farmacevtski tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Farmacevtski tehnik (53/08)
13 Geodetski tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Geodetski tehnik (53/08)
14 Gostinski tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
15 Gostinski tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
16 Gradbeni tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Gradbeni tehnik (53/08)
17 Grafični tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Grafični tehnik (53/08)
18 Kemijski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Kemijski tehnik (53/08)
19 Laboratorijski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik laboratorijske biomedicine (53/08)
20 Lesarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Lesarski tehnik (53/08)
21 Medijski tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Medijski tehnik (53/08)
22 Predšolska vzgoja 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Predšolska vzgoja (53/08)
23 Prometni tehnik 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (53/08)
24 Prometni tehnik (SI) 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (53/08)
25 Rudarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Geotehnik (53/08)
26 Strojni tehnik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik (53/08)
27 Strojni tehnik (DV) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik DV (53/08)
28 Strojni tehnik (SI) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik (53/08)
29 Tehnik optik 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik optik (53/08)
30 Tehnik zdravstvene nege 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Zdravstvena nega (53/08)
31 Tehnik zdravstvene nege (SI) 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Zdravstvena nega (53/08)
32 Turistični tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
33 Turistični tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
34 Veterinarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Veterinarski tehnik (53/08)
35 Zobotehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Zobotehnik (53/08)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2010

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Gozdarski tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Gozdarski tehnik (55/70)
2 Kmetijski tehnik 44/00 31.8.2010 31.8.2012 Kmetijsko-podjetniški tehnik (55/07)
3 Kozmetični tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Kozmetični tehnik (55/07)
4 Vrtnarski tehnik 35/00 31.8.2010 31.8.2012 Hortikulturni tehnik (55/07)
5 Živilski tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Živilsko-prehranski tehnik (55/07)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Oblikovanje, Grafični oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno
2 Oblikovanje, Industrijski oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno
3 Oblikovanje, Modni oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno