SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Sprejeto na SSPSI Začetek izvajanja s šolskim letom Nadomešča dosedanji program
1 Avtoservisni tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 2007/2008 nov program
2 Ekonomski tehnik (DV) 95/09 114. seja, 12.12.2008 2009/2010 Ekonomski tehnik (DV) (52/03)
3 Ekonomski tehnik (GIB) (1) 30/09 114. seja, 12.12.2008 in 127. seja, 21.12.2010 2009/2010 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (52/03)
4 Ekonomski tehnik (IS) 85/08 109. seja, 16.6.2008 2008/2009 Ekonomski tehnik IS (52/03)
5 Ekonomski tehnik (1) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Ekonomski tehnik (52/03)
6 Ekonomski tehnik (VID) 110/10 124. seja 9.7.2010 2011/2012 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (52/03)
7 Elektrotehnik (GIB) 30/09 114. seja, 12.12.2008 2009/2010 nov program
8 Elektrotehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Elektrotehnik elektronik (52/03), Elektrotehnik energetik (52/03)
9 Gastronomija (DV) 95/09 114. seja, 12.12.2008 2009/2010 nov program
10 Gastronomija (IS) 85/08 109. seja, 16.6.2008 2008/2009 nov program
11 Gastronomija 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Gostinsko-turistični tehnik (12/01)
12 Geotehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Rudarski tehnik (52/03)
13 Gradbeni tehnik 110/10 124. seja 9.7.2010 2011/2012 Gradbeni tehnik (75/04)
14 Grafični tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Grafični tehnik (75/04)
15 Grafični tehnik (GLU, GJM) 110/10 124. seja 9.7.2010 2011/2012 Grafični tehnik (gluhi in naglušni) (52/03)
16 Hortikulturni tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 2007/2008 Vrtnarski tehnik (23/02)
17 Kmetijsko-podjetniški tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 2007/2008 Kmetijsko-podjetniški tehnik (75/04)
18 Lesarski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Lesarski tehnik (23/02)
19 Lesarski tehnik (GLU, GJM) 110/10 124. seja 9.7.2010 2011/2012 Lesarski tehnik (gluhi in naglušni) (52/03)
20 Logistični tehnik 95/09 118. seja, 10.7.2009 2010/2011 Prometni tehnik (131/03)
21 Strojni tehnik (DV) 95/09 114. seja, 12.12.2008 2009/2010 nov program
22 Strojni tehnik (IS) 85/08 109. seja, 16.6.2008 2008/2009 nov program
23 Strojni tehnik (1) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Strojni tehnik (52/03)
24 Strojni tehnik (GLU, GJM) 110/10 124. seja 9.7.2010 2011/2012 Strojni tehnik (gluhi in naglušni) (52/03)
25 Tehnik mehatronike 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 nov program
26 Tehnik računalništva 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 nov program
27 Tehnik računalništva (GLU, GJM) 12/13 138. seja, 14.12.2012 2013/2014 nov program
28 Tehnik računalništva (IS) 12/13 138. seja, 14.12.2012 2013/2014 nov program
29 Tehnik steklarstva (1) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 nov program
30 Tehnik varovanja 95/09 118. seja, 10.7.2009 2010/2011 nov program
31 Ustvarjalec modnih oblačil 30/09 114. seja, 12.12.2008 2009/2010 Konfekcijski modelar (12/00), Konfekcijski tehnik (52/03)
32 Ustvarjalec modnih oblačil (GLU, GJM) 110/10 124. seja 9.7.2010 2011/2012 Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni) (52/03)
33 Zdravstvena nega (1) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Tehnik zdravstvene nege (12/01)
34 Živilsko prehranski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Živilski tehnik (12/01)

Pojasnila k preglednici poklicno-tehniških izobraževalnih programov

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2012 (2)


št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Ekonomski tehnik (VID) (110/10)

2

Gradbeni tehnik

75/04

31.8.2012

31.8.2014

Gradbeni tehnik (110/10)

3

Grafični tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Grafični tehnik (GLU, GJM) (110/10)

4

Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Ustvarjalec modnih oblačil (GLU, GJM) (110/10)

5

Lesarski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Lesarski tehnik (GLU, GJM) (110/10)

6

Strojni tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Strojni tehnik (GLU, GJM) (110/10)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2011 (2)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Prometni tehnik 131/03 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (95/09)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2010 (2)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Ekonomski tehnik (DV) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Ekonomske tehnik (DV) (95/09)
2 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Ekonomski tehnik (GIB) (30/09)
3 Konfekcijski modelar 12/00 31.8.2010 31.8.2012 Ustvarjalec modnih oblačil (30/09)
4 Konfekcijski tehnik 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Ustvarjalec modnih oblačil (30/09)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009 (2)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Ekonomski tehnik (IS) 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Ekonomski tehnik (85/08)
2 Ekonomski tehnik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Ekonomski tehnik (53/08)
3 Ekonomski tehnik (SI) 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Ekonomski tehnik (53/08)
4 Elektrotehnik elektronik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Elektrotehnik (53/08)
5 Elektrotehnik energetik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Elektrotehnik (53/08)
6 Gostinsko-turistični tehnik 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Gastronomija (53/08)
7 Gostinsko-turistični tehnik (SI) 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Gastronomija (53/08)
8 Grafični tehnik 75/04 31.8.2009 31.8.2011 Grafični tehnik (53/08)
9 Lesarski tehnik 23/02 31.8.2009 31.8.2011 Lesarski tehnik (53/08)
10 Rudarski tehnik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Geotehnik (53/08)
11 Strojni tehnik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Strojni tehnik (53/08)
12 Strojni tehnik (SI) 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Strojni tehnik (53/08)
13 Tehnik zdravstvene nege 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Zdravstvena nega (53/08)
14 Živilski tehnik 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Živilsko prehranski tehnik (53/08)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2008

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Kmetijsko-podjetniški tehnik

75/04

31.8.2008

31.8.2010

Kmetijsko-podjetniški tehnik (55/07)

2

Vrtnarski tehnik

23/02

31.8.2008

31.8.2010

Hortikulturni tehnik (55/07)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, KI NISO KREDITNO OVREDNOTENI

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list
1 Medijski tehnik 75/04
2 Medijski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03
3 Tekstilni tehnik 52/03
4 Živilski tehnik operater 69/98

S šolskim letom 2011/2012 ni več možen vpis v 1. letnik izobraževalnih programov, ki niso kreditno ovrednoteni.