SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK (SI)
(program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

Enoličen ID: 645435Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA