SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

Enoličen ID: 818412Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA