SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK
(prilagojen za slepe in slabovidne dijake)

Enoličen ID: 594895 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA