SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK (SI)
(Izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre)

VSEBINA