SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK (IS)
(Izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre)

Enoličen ID: 913353Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA