SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

/solstvo/programi2014/programi/Ssi/graficni_tehnik/
št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Sprejeto na SSPSI Začetek izvajanja s šolskim letom Nadomešča dosedanji program
1 Aranžerski tehnik (2) 53/08 105. seja, 15.2.2008 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Aranžerski tehnik (23/02)
2 Ekonomski tehnik (2) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Ekonomski tehnik (1/00)
3 Ekonomski tehnik (DV) (2) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Ekonomski tehnik DV (78/00)
4 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (2) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (35/00)
5 Ekonomski tehnik (IS) (2) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Ekonomski tehnik IS (78/00)
6 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (2) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (35/00)
7 Elektrotehnik (5) 53/08 in 101/13 103. seja, 14.12.2007 in 143. seja, 27.9.2013 2008/2009 Elektrotehnik elektronik (52/03),
Elektrotehnik elektronik (SI) (52/03)
8 Farmacevtski tehnik (2) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Farmacevtski tehnik (12/01)
9 Fotografski tehnik 30/09 109. seja, 16.6.2008 2009/2010 Fotografski tehnik (35/00)
10 Gastronomija in turizem 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Gostinski tehnik (35/00), Turistični tehnik (35/00)
11 Geodetski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Geodetski tehnik (12/01)
12 Geotehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Rudarski tehnik (1/00)
13 Gozdarski tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 2007/2008 Gozdarski tehnik (1/00)
14 Gradbeni tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Gradbeni tehnik (12/01)
15 Grafični tehnik 7/15 148. seja, 12. 12. 2014 2015/2016 Grafični tehnik (53/08)
16 Grafični tehnik (GLU, GJM) 30/09 114. seja, 12.12.2008 2009/2010 Grafični tehnik gluhi (52/03)
17 Hortikulturni tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 2007/2008 Vrtnarski tehnik(35/00)
18 Kemijski tehnik 53/08 105. seja, 15.12.2008 2008/2009 Kemijski tehnik (1/00)
19 Kemijski tehnik (DV) 7/14 144. seja, 22.11.2013 2014/2015 nov program
20 Kmetijsko-podjetniški tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 2007/2008 Kmetijski tehnik (44/00)
21 Kozmetični tehnik (3) (5) 55/07, 47/11 in 101/13 95. seja, 18.12.2006, 130. seja, 6.5.2011 in 143. seja, 27.9.2013 2007/2008 Kozmetični tehnik (1/00)
22 Ladijski strojni tehnik 110/10 124. seja, 9.7.2010 2011/2012 Ladijski strojni tehnik (SI) (69/98)
23 Lesarski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Lesarski tehnik (1/00)
24 Logistični tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Prometni tehnik (69/98)
25 Medijski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Medijski tehnik (35/00)
26 Medijski tehnik (GLU, GJM) 30/09 114. seja, 12.12.2008 2009/2010 Medijski tehnik (52/03)
27 Naravovarstveni tehnik 53/08 53/08 in 94/14 103. seja, 14.12.2007,
108. seja 9.5.2008 in 147. seja 17.10.2014
2008/2009 nov program
28 Okoljevarstveni tehnik 53/08 106. seja, 21.3.2008 2008/2009 nov program
29 Plovbni tehnik 110/10 124. seja, 9.7.2010 2011/2012 Plovbni tehnik (SI) (69/98)
30 Predšolska vzgoja 53/08 106. seja, 21.3.2008 2008/2009 Predšolska vzgoja (69/98)
31 Strojni tehnik (2) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Strojni tehnik (52/03)
32 Strojni tehnik (DV) 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Strojni tehnik DV (52/03)
33 Tehnik elektronskih komunikacij (5) 53/08 in 101/13 103. seja, 14.12.2007 in 143. seja, 27.9.2013 2008/2009 nov program
34 Tehnik laboratorijske biomedicine (2) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Laboratorijski tehnik (1/00)
35 Tehnik mehatronike (5) 5/11 in 101/13 127. seja, 21.12.2010 in 143. seja, 27.9.2013 2011/2012 Tehnik mehatronike (82/06)
36 Tehnik oblikovanja 27/11 129. seja, 4.3.2011 2011/2012 Tehnik oblikovanja (82/06)
37 Tehnik optik (2) 53/08 105. seja, 15.12 2008 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Tehnik optik (69/98)
38 Tehnik računalništva (5) 53/08 in 101/13 103. seja, 14.12.2007 in 143. seja, 27.9.2013 2008/2009 Elektrotehnik računalništva (52/03)
39 Tehnik steklarstva (2) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 nov program
41 Tehnik varovanja 7/14 144. seja, 22.11.2013 2014/2015

Tehnik varovanja(1)
(53/08, 110/10)

41 Ustvarjalec modnih oblačil 55/07 95. seja, 18.12.2006 2007/2008 nov program
42 Veterinarski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Veterinarski tehnik (1/00)
43 Zdravstvena nega (2) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Tehnik zdravstvene nege (1/00)
44 Zobotehnik (2) 53/08 105. seja, 15.12.2008 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Zobotehnik (12/01)
45 Živilsko prehranski tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 2007/2008 Živilski tehnik (1/00)

Pojasnila k preglednici srednje strokovnih izobraževalnih programov

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2014 (4)


št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Ladijski strojni tehnik (SI)

69/98

31.8.2014

31.8.2016

Ladijski strojni tehnik (110/10)

2

Plovbni tehnik (SI)

69/98

31.8.2014

31.8.2016

Plovbni tehnik (110/10)

3

Tehnik mehatronike

82/06

31.8.2014

31.8.2016

Tehnik mehatronike (5/11)

4

Tehnik oblikovanja 82/06 31.8.2014 31.8.2016

Tehnik oblikovanja (27/11)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2013 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Grafični tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 31.8.2013 31.8.2015 Grafični tehnik GLU, GJM (30/09)
2 Medijski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 31.8.2013 31.8.2015 Medijski tehnik (GLU, GJM) (30/09)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2012 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Fotografski tehnik 35/00 31.8.2012 31.8.2014 Fotografski tehnik (30/09)
2 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 35/00 31.8.2012 31.8.2014 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (53/08)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2011 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Aranžerski tehnik 23/02 31.8.2011 31.8.2013 Aranžerski tehnik (53/08)
2 Ekonomski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (53/08)
3 Ekonomski tehnik (DV) 78/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik DV (53/08)
4 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (53/08)
5 Ekonomski tehnik (IS) 78/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik IS (53/08)
6 Ekonomski tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (53/08)
7 Elektrotehnik elektronik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
8 Elektrotehnik elektronik (SI) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
9 Elektrotehnik energetik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
10 Elektrotehnik računalništva 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik računalništva (53/08)
11 Elektrotehnik telekomunikacij 52/03 31.8.2011 31.8.2013  
12 Farmacevtski tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Farmacevtski tehnik (53/08)
13 Geodetski tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Geodetski tehnik (53/08)
14 Gostinski tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
15 Gostinski tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
16 Gradbeni tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Gradbeni tehnik (53/08)
17 Grafični tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Grafični tehnik (53/08)
18 Kemijski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Kemijski tehnik (53/08)
19 Laboratorijski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik laboratorijske biomedicine (53/08)
20 Lesarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Lesarski tehnik (53/08)
21 Medijski tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Medijski tehnik (53/08)
22 Predšolska vzgoja 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Predšolska vzgoja (53/08)
23 Prometni tehnik 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (53/08)
24 Prometni tehnik (SI) 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (53/08)
25 Rudarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Geotehnik (53/08)
26 Strojni tehnik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik (53/08)
27 Strojni tehnik (DV) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik DV (53/08)
28 Strojni tehnik (SI) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik (53/08)
29 Tehnik optik 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik optik (53/08)
30 Tehnik zdravstvene nege 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Zdravstvena nega (53/08)
31 Tehnik zdravstvene nege (SI) 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Zdravstvena nega (53/08)
32 Turistični tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
33 Turistični tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
34 Veterinarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Veterinarski tehnik (53/08)
35 Zobotehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Zobotehnik (53/08)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2010 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Gozdarski tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Gozdarski tehnik (55/70)
2 Kmetijski tehnik 44/00 31.8.2010 31.8.2012 Kmetijsko-podjetniški tehnik (55/07)
3 Kozmetični tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Kozmetični tehnik (55/07 in 47/11)
4 Vrtnarski tehnik 35/00 31.8.2010 31.8.2012 Hortikulturni tehnik (55/07)
5 Živilski tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Živilsko-prehranski tehnik (55/07)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Oblikovanje, Grafični oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno
2 Oblikovanje, Industrijski oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno
3 Oblikovanje, Modni oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno