SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

KMETIJSKI TEHNIK

Enoličen ID: 242256Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA