NOVI IN PRENOVLJENI SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
(šolsko leto 2005/2006)

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

POKLICNO IN SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - dualna organizacija

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - šolska organizacija

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - šolska in dualna organizacija

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

POKLICNI TEČAJI

PREDMETNI IZPITNI KATALOGI ZA POKLICNO MATURO

SEZNAM JAVNOVELJAVNIH SREDNJEŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV (v šolskem letu 2005/2006)

(Anton Slanc)

VIRI IN LITERATURA