SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

ELEKTRIKAR-ELEKTRONIK
(prilagojen za gibalno ovirane dijake)

Enoličen ID: 697641 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA