SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Sprejeto na SSPSI Začetek izvajanja s šolskim letom Nadomešča dosedanji program

1

Aranžerski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Aranžerski tehnik 53/08

2

Ekonomski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Ekonomski tehnik 53/08

3

Ekonomski tehnik (DV)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Ekonomski tehnik (DV) 53/08, 59/19*

4

Ekonomski tehnik (GIB)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 53/08

5

Ekonomski tehnik (IS)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Ekonomski tehnik (IS) 53/08

6

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 53/08

7

Ekonomski tehnik (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Ekonomski tehnik (SI) 12/17

8

Elektrotehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Elektrotehnik 53/08, 101/13

9

Elektrotehnik (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Elektrotehnik (SI)12/17

10

Farmacevtski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Farmacevtski tehnik 53/08

11

Fotografski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Fotografski tehnik 30/09

12

Gastronomija in turizem

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Gastronomija in turizem 53/08

13

Gastronomija in turizem (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Gastronomija in turizem (SI) 12/17

14

Gastronomija in turizem (slepi in slabovidni)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Nov program

15

Geodetski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Geodetski tehnik 53/08

16

Geotehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Geotehnik 53/08

17

Gozdarski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Gozdarski tehnik 55/07

18

Gradbeni tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Gradbeni tehnik 53/08

19

Grafični tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Grafični tehnik 7/15

20

Grafični tehnik (GLU, GJM)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Grafični tehnik (GLU, GJM) 4/16

21

Hortikulturni tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Hortikulturni tehnik 55/07

22

Kemijski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Kemijski tehnik 53/08

23

Kemijski tehnik (DV)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Kemijski tehnik (DV) 7/14, 59/19*

24

Kmetijsko-podjetniški tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Kmetijsko-podjetniški tehnik 55/07

25

Kozmetični tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Kozmetični tehnik 55/07, 47/11, 101/13

26

Kozmetični tehnik (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Kozmetični tehnik (SI) 12/17

27

Ladijski strojni tehnik (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Nov program

28

Lesarski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Lesarski tehnik 53/08

29

Logistični tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Logistični tehnik 53/08

30

Medijski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Medijski tehnik 53/08

31

Medijski tehnik (GLU, GJM)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Medijski tehnik (GLU, GJM) 30/09

32

Metalurški tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Metalurški tehnik 4/16

33

Naravovarstveni tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Naravovarstveni tehnik 53/08, 94/14

34

Okoljevarstveni tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Okoljevarstveni tehnik 53/08

35

Plovbni tehnik (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Nov program

36

Predšolska vzgoja

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Predšolska vzgoja 53/08

37

Predšolska vzgoja (IS)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Predšolska vzgoja (IS) 4/16

38

Predšolska vzgoja (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Nov program, 59/19*

39

Strojni tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Strojni tehnik 53/08

40

Strojni tehnik (DV)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Strojni tehnik (DV) 53/08, 59/19*

41

Strojni tehnik (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Strojni tehnik (SI) 12/17

42

Tehnik elektronskih komunikacij

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik elektronskih komunikacij 53/08, 34/19

43

Tehnik laboratorijske biomedicine

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik laboratorijske biomedicine 53/08, 34/19

44

Tehnik mehatronike

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik mehatronike 5/11, 101/13

45

Tehnik mehatronike (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik mehatronike (SI) 12/17

46

Tehnik oblikovanja

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik oblikovanja 27/11

47

Tehnik optik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik optik 53/08

48

Tehnik računalništva

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik računalništva 53/08, 101/13

49

Tehnik računalništva (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik računalništva (SI) 12/17

50

Tehnik steklarstva

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik steklarstva 53/08

51

Tehnik varovanja

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik varovanja 7/14

52

Ustvarjalec modnih oblačil

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Ustvarjalec modnih oblačil 55/07

53

Veterinarski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Veterinarski tehnik 53/08

54

Zdravstvena nega

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Zdravstvena nega 8/19

55

Zdravstvena nega (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Zdravstvena nega (SI) 8/19

56

Zobotehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Zobotehnik 53/08

57

Živilsko prehranski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Živilsko prehranski tehnik 55/07

Pojasnila k preglednici srednje strokovnih izobraževalnih programov

IZOBRAŽEVALNA PROGRAMA SE BOSTA IZTEKLA 2024

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Grafični tehnik (GLU, GJM)

4/16

31.8.2024

31.8.2026

Grafični tehnik (GLU, GJM) (13/20)

2

Medijski tehnik (GLU, GJM)

30/09

31.8.2024

31.8.2026

Medijski tehnik (GLU, GJM) (13/20)

IZOBRAŽEVALNA PROGRAMA SE BOSTA IZTEKLA 2023

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Aranžerski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Aranžerski tehnik (13/20)

2

Ekonomski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Ekonomski tehnik (13/20)

3

Ekonomski tehnik (DV)

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Ekonomski tehnik (DV) (13/20)

4

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani)

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (13/20)

5

Ekonomski tehnik (IS)

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Ekonomski tehnik (IS) (13/20)

6

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (13/20)

7

Ekonomski tehnik (SI)

12/17

31.8.2023

31.8.2025

Ekonomski tehnik (SI) (13/20)

8

Elektrotehnik

53/08, 101/13

31.8.2023

31.8.2025

Elektrotehnik (13/20)

9

Elektrotehnik (SI)

12/17

31.8.2023

31.8.2025

Elektrotehnik (SI) (13/20)

10

Farmacevtski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Farmacevtski tehnik (13/20)

11

Fotografski tehnik

30/09

31.8.2023

31.8.2025

Fotografski tehnik (13/20)

12

Gastronomija in turizem

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Gastronomija in turizem (13/20)

13

Gastronomija in turizem (SI)

12/17

31.8.2023

31.8.2025

Gastronomija in turizem (SI) (13/20)

14

Geodetski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Geodetski tehnik (13/20)

15

Geotehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Geotehnik (13/20)

16

Gozdarski tehnik

55/07

31.8.2023

31.8.2025

Gozdarski tehnik (13/20)

17

Gradbeni tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Gradbeni tehnik (13/20)

18

Grafični tehnik

7/15

31.8.2023

31.8.2025

Grafični tehnik (13/20)

19

Hortikulturni tehnik

55/07

31.8.2023

31.8.2025

Hortikulturni tehnik (13/20)

20

Kemijski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Kemijski tehnik (13/20)

21

Kemijski tehnik (DV)

7/14

31.8.2023

31.8.2025

Kemijski tehnik (DV) (13/20)

22

Kmetijsko-podjetniški tehnik

55/07

31.8.2023

31.8.2025

Kmetijsko-podjetniški tehnik (13/20)

23

Kozmetični tehnik

55/07, 47/11 in 101/13

31.8.2023

31.8.2025

Kozmetični tehnik (13/20)

24

Kozmetični tehnik (SI)

12/17

31.8.2023

31.8.2025

Kozmetični tehnik (SI) (13/20)

25

Ladijski strojni tehnik

110/10

31.8.2023

31.8.2025

--

26

Lesarski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Lesarski tehnik (13/20)

27

Logistični tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Logistični tehnik (13/20)

28

Medijski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Medijski tehnik (13/20)

29

Metalurški tehnik

4/16

31.8.2023

31.8.2025

Metalurški tehnik (13/20)

30

Naravovarstveni tehnik

53/08 in 94/14

31.8.2023

31.8.2025

Naravovarstveni tehnik (13/20)

31

Okoljevarstveni tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Okoljevarstveni tehnik (13/20)

32

Plovbni tehnik

110/10

31.8.2023

31.8.2025

--

33

Predšolska vzgoja

53/08

31.8.2024

31.8.2026

Predšolska vzgoja (13/20)

34

Predšolska vzgoja (IS)

4/16

31.8.2023

31.8.2025

Predšolska vzgoja (IS) (13/20)

35

Strojni tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Strojni tehnik (13/20)

36

Strojni tehnik (DV)

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Strojni tehnik (DV) (13/20)

37

Strojni tehnik (SI)

12/17

31.8.2023

31.8.2025

Strojni tehnik (SI) (13/20)

38

Tehnik elektronskih komunikacij

53/08, 101/13

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik elektronskih komunikacij(13/20)

39

Tehnik laboratorijske biomedicine

53/08, 34/19

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik laboratorijske biomedicine (13/20)

40

Tehnik mehatronike

5/11, 101/13

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik mehatronike (13/20)

41

Tehnik mehatronike (SI)

12/17

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik mehatronike (SI) (13/20)

42

Tehnik oblikovanja

27/11

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik oblikovanja (13/20)

43

Tehnik optik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik optik (13/20)

44

Tehnik računalništva

53/08, 101/13

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik računalništva (13/20)

45

Tehnik računalništva (SI)

12/17

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik računalništva (SI) (13/20)

46

Tehnik steklarstva

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik steklarstva (13/20)

47

Tehnik varovanja

7/14

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik varovanja (13/20)

48

Ustvarjalec modnih oblačil

55/07

31.8.2023

31.8.2025

Ustvarjalec modnih oblačil (13/20)

49

Veterinarski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Veterinarski tehnik (13/20)

50

Zdravstvena nega

8/19

31.8.2023

31.8.2025

Zdravstvena nega (13/20)

51

Zdravstvena nega (SI)

8/19

31.8.2023

31.8.2025

Zdravstvena nega (SI) (13/20)

52

Zobotehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Zobotehnik (13/20)

53

Živilsko prehranski tehnik

55/07

31.8.2023

31.8.2025

Živilsko prehranski tehnik (13/20)

IZOBRAŽEVALNA PROGRAMA SE BOSTA IZTEKLA 2022

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Zdravstvena nega (2)

53/08

31.8.2022

31.8.2024

Zdravstvena nega (8/19)

2

Zdravstvena nega (SI)

12/17

31.8.2022

31.8.2024

Zdravstvena nega (SI) (8/19)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM SE BO IZTEKEL 2020

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Grafični tehnik (gluhi)

30/09

31.8.2020

31.8.2022

Grafični tehnik (GLU, GJM) (4/16)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM SE JE IZTEKEL 2018

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Grafični tehnik

53/08

31.8.2018

31.8.2020

Grafični tehnik (7/15)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM SE JE IZTEKEL 2017

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Tehnik varovanja(1)

53/08, 110/10

31.8.2017

31.8.2019

Tehnik varovanja (7/14)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2014 (4)

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Ladijski strojni tehnik (SI)

69/98

31.8.2014

31.8.2016

Ladijski strojni tehnik (110/10)

2

Plovbni tehnik (SI)

69/98

31.8.2014

31.8.2016

Plovbni tehnik (110/10)

3

Tehnik mehatronike

82/06

31.8.2014

31.8.2016

Tehnik mehatronike (5/11)

4

Tehnik oblikovanja 82/06 31.8.2014 31.8.2016

Tehnik oblikovanja (27/11)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2013 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Grafični tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 31.8.2013 31.8.2015 Grafični tehnik GLU, GJM (30/09)
2 Medijski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 31.8.2013 31.8.2015 Medijski tehnik (GLU, GJM) (30/09)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2012 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Fotografski tehnik 35/00 31.8.2012 31.8.2014 Fotografski tehnik (30/09)
2 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 35/00 31.8.2012 31.8.2014 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (53/08)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2011 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Aranžerski tehnik 23/02 31.8.2011 31.8.2013 Aranžerski tehnik (53/08)
2 Ekonomski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (53/08)
3 Ekonomski tehnik (DV) 78/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik DV (53/08)
4 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (53/08)
5 Ekonomski tehnik (IS) 78/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik IS (53/08)
6 Ekonomski tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (53/08)
7 Elektrotehnik elektronik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
8 Elektrotehnik elektronik (SI) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
9 Elektrotehnik energetik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
10 Elektrotehnik računalništva 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik računalništva (53/08)
11 Elektrotehnik telekomunikacij 52/03 31.8.2011 31.8.2013  
12 Farmacevtski tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Farmacevtski tehnik (53/08)
13 Geodetski tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Geodetski tehnik (53/08)
14 Gostinski tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
15 Gostinski tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
16 Gradbeni tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Gradbeni tehnik (53/08)
17 Grafični tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Grafični tehnik (53/08)
18 Kemijski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Kemijski tehnik (53/08)
19 Laboratorijski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik laboratorijske biomedicine (53/08)
20 Lesarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Lesarski tehnik (53/08)
21 Medijski tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Medijski tehnik (53/08)
22 Predšolska vzgoja 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Predšolska vzgoja (53/08)
23 Prometni tehnik 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (53/08)
24 Prometni tehnik (SI) 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (53/08)
25 Rudarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Geotehnik (53/08)
26 Strojni tehnik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik (53/08)
27 Strojni tehnik (DV) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik DV (53/08)
28 Strojni tehnik (SI) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik (53/08)
29 Tehnik optik 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik optik (53/08)
30 Tehnik zdravstvene nege 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Zdravstvena nega (53/08)
31 Tehnik zdravstvene nege (SI) 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Zdravstvena nega (53/08)
32 Turistični tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
33 Turistični tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
34 Veterinarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Veterinarski tehnik (53/08)
35 Zobotehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Zobotehnik (53/08)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2010 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Gozdarski tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Gozdarski tehnik (55/70)
2 Kmetijski tehnik 44/00 31.8.2010 31.8.2012 Kmetijsko-podjetniški tehnik (55/07)
3 Kozmetični tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Kozmetični tehnik (55/07 in 47/11)
4 Vrtnarski tehnik 35/00 31.8.2010 31.8.2012 Hortikulturni tehnik (55/07)
5 Živilski tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Živilsko-prehranski tehnik (55/07)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Oblikovanje, Grafični oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno
2 Oblikovanje, Industrijski oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno
3 Oblikovanje, Modni oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno