SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

št. Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Sprejeto na SSPSI

Začetek izvajanja s šolskim letom

Nadomešča dosedanji program

1 Aranžerski tehnik (2)

53/08

105. seja, 15.2.2008 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Aranžerski tehnik (23/02)

2 Ekonomski tehnik (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Ekonomski tehnik (1/00)

3 Ekonomski tehnik (DV) (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Ekonomski tehnik DV (78/00)

4 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (35/00)

5 Ekonomski tehnik (IS) (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Ekonomski tehnik IS (78/00)

6 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (35/00)

7 Elektrotehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Elektrotehnik elektronik (52/03),
Elektrotehnik elektronik (SI) (52/03)

8 Farmacevtski tehnik (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Farmacevtski tehnik (12/01)

9 Fotografski tehnik

30/09

109. seja, 16.6.2008

2009/2010

Fotografski tehnik (35/00)

10 Gastronomija in turizem

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Gostinski tehnik (35/00), Turistični tehnik (35/00)

11 Geodetski tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Geodetski tehnik (12/01)

12 Geotehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Rudarski tehnik (1/00)

13 Gozdarski tehnik

55/07

95. seja, 18.12.2006

2007/2008

Gozdarski tehnik (1/00)

14 Gradbeni tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Gradbeni tehnik (12/01)

15 Grafični tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Grafični tehnik (35/00)

16 Grafični tehnik (GLU, GJM)

30/09

114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Grafični tehnik gluhi (52/03)

17 Hortikulturni tehnik

55/07

95. seja, 18.12.2006

2007/2008

Vrtnarski tehnik(35/00)

18 Kemijski tehnik

53/08

105. seja, 15.12.2008

2008/2009

Kemijski tehnik (1/00)

19 Kmetijsko-podjetniški tehnik

55/07

95. seja, 18.12.2006

2007/2008

Kmetijski tehnik (44/00)

20 Kozmetični tehnik (3)

55/07 in 47/11

95. seja, 18.12.2006 in 130. seja, 6.5.2011

2007/2008

Kozmetični tehnik (1/00)

21

Ladijski strojni tehnik

110/10

124. seja, 9.7.2010

2011/2012

Ladijski strojni tehnik (SI) (69/98)

22 Lesarski tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Lesarski tehnik (1/00)

23 Logistični tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Prometni tehnik (69/98)

24 Medijski tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Medijski tehnik (35/00)

25 Medijski tehnik (GLU, GJM)

30/09

114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Medijski tehnik (52/03)

26 Naravovarstveni tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007 in
108. seja 9.5.2008

2008/2009

nov program

27 Okoljevarstveni tehnik

53/08

106. seja, 21.3.2008

2008/2009

nov program

28

Plovbni tehnik

110/10

124. seja, 9.7.2010

2011/2012

Plovbni tehnik (SI) (69/98)

29 Predšolska vzgoja

53/08

106. seja, 21.3.2008

2008/2009

Predšolska vzgoja (69/98)

30 Strojni tehnik (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Strojni tehnik (52/03)

31 Strojni tehnik (DV)

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Strojni tehnik DV (52/03)

32 Tehnik elektronskih komunikacij

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

nov program

33 Tehnik laboratorijske biomedicine (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Laboratorijski tehnik (1/00)

34

Tehnik mehatronike

5/11

127. seja, 21.12.2010

2011/2012

Tehnik mehatronike (82/06)

35

Tehnik oblikovanja

27/11

129. seja, 4.3.2011

2011/2012

Tehnik oblikovanja (82/06)

36

Tehnik optik (2)

53/08

105. seja, 15.12 2008 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Tehnik optik (69/98)

37 Tehnik računalništva

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Elektrotehnik računalništva (52/03)

38 Tehnik steklarstva (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

nov program

39 Tehnik varovanja (1)

53/08 in 110/10

105. seja, 15.2.2008 in
125. seja, 15.10.2010

2008/2009

nov program

40 Ustvarjalec modnih oblačil

55/07

95. seja, 18.12.2006

2007/2008

nov program

41 Veterinarski tehnik

53/08

103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Veterinarski tehnik (1/00)

42 Zdravstvena nega (2)

53/08

103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Tehnik zdravstvene nege (1/00)

43 Zobotehnik (2)

53/08

105. seja, 15.12.2008 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Zobotehnik (12/01)

44 Živilsko prehranski tehnik

55/07

95. seja, 18.12.2006

2007/2008

Živilski tehnik (1/00)

Pojasnila k preglednici srednje strokovnih izobraževalnih programov

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2014 (4)


št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Ladijski strojni tehnik (SI)

69/98

31.8.2014

31.8.2016

Ladijski strojni tehnik (110/10)

2

Plovbni tehnik (SI)

69/98

31.8.2014

31.8.2016

Plovbni tehnik (110/10)

3

Tehnik mehatronike

82/06

31.8.2014

31.8.2016

Tehnik mehatronike (5/11)

4

Tehnik oblikovanja 82/06 31.8.2014 31.8.2016

Tehnik oblikovanja (27/11)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2013 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Grafični tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 31.8.2013 31.8.2015 Grafični tehnik GLU, GJM (30/09)
2 Medijski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 31.8.2013 31.8.2015 Medijski tehnik (GLU, GJM) (30/09)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2012 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Fotografski tehnik 35/00 31.8.2012 31.8.2014 Fotografski tehnik (30/09)
2 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 35/00 31.8.2012 31.8.2014 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (53/08)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2011 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Aranžerski tehnik 23/02 31.8.2011 31.8.2013 Aranžerski tehnik (53/08)
2 Ekonomski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (53/08)
3 Ekonomski tehnik (DV) 78/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik DV (53/08)
4 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (53/08)
5 Ekonomski tehnik (IS) 78/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik IS (53/08)
6 Ekonomski tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (53/08)
7 Elektrotehnik elektronik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
8 Elektrotehnik elektronik (SI) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
9 Elektrotehnik energetik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
10 Elektrotehnik računalništva 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik računalništva (53/08)
11 Elektrotehnik telekomunikacij 52/03 31.8.2011 31.8.2013  
12 Farmacevtski tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Farmacevtski tehnik (53/08)
13 Geodetski tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Geodetski tehnik (53/08)
14 Gostinski tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
15 Gostinski tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
16 Gradbeni tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Gradbeni tehnik (53/08)
17 Grafični tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Grafični tehnik (53/08)
18 Kemijski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Kemijski tehnik (53/08)
19 Laboratorijski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik laboratorijske biomedicine (53/08)
20 Lesarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Lesarski tehnik (53/08)
21 Medijski tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Medijski tehnik (53/08)
22 Predšolska vzgoja 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Predšolska vzgoja (53/08)
23 Prometni tehnik 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (53/08)
24 Prometni tehnik (SI) 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (53/08)
25 Rudarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Geotehnik (53/08)
26 Strojni tehnik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik (53/08)
27 Strojni tehnik (DV) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik DV (53/08)
28 Strojni tehnik (SI) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik (53/08)
29 Tehnik optik 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik optik (53/08)
30 Tehnik zdravstvene nege 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Zdravstvena nega (53/08)
31 Tehnik zdravstvene nege (SI) 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Zdravstvena nega (53/08)
32 Turistični tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
33 Turistični tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
34 Veterinarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Veterinarski tehnik (53/08)
35 Zobotehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Zobotehnik (53/08)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2010 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Gozdarski tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Gozdarski tehnik (55/70)
2 Kmetijski tehnik 44/00 31.8.2010 31.8.2012 Kmetijsko-podjetniški tehnik (55/07)
3 Kozmetični tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Kozmetični tehnik (55/07 in 47/11)
4 Vrtnarski tehnik 35/00 31.8.2010 31.8.2012 Hortikulturni tehnik (55/07)
5 Živilski tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Živilsko-prehranski tehnik (55/07)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Oblikovanje, Grafični oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno
2 Oblikovanje, Industrijski oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno
3 Oblikovanje, Modni oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno