SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Sprejeto na SSPSI Začetek izvajanja s šolskim letom Nadomešča dosedanji program

1

Aranžerski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Aranžerski tehnik 53/08

2

Ekonomski tehnik **

13/20 in 121/22

176.seja, 17.1.2020, 177.seja, 21.2.2020 in 195.seja, 24.6.2022

2020/2021

Ekonomski tehnik 53/08

3

Ekonomski tehnik (DV)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Ekonomski tehnik (DV) 53/08, 59/19*

4

Ekonomski tehnik (GIB)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 53/08

5

Ekonomski tehnik (IS)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Ekonomski tehnik (IS) 53/08

6

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 53/08

7

Ekonomski tehnik (SI) **

13/20 in 121/22

176.seja, 17.1.2020, 177.seja, 21.2.2020 in 195.seja, 24.6.2022

2020/2021

Ekonomski tehnik (SI) 12/17

8

Elektrotehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Elektrotehnik 53/08, 101/13

9

Elektrotehnik (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Elektrotehnik (SI)12/17

10

Farmacevtski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Farmacevtski tehnik 53/08

11

Fotografski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Fotografski tehnik 30/09

12

Gastronomija in turizem

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Gastronomija in turizem 53/08

13

Gastronomija in turizem (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Gastronomija in turizem (SI) 12/17

14

Gastronomija in turizem (slepi in slabovidni)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Nov program

15

Geodetski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Geodetski tehnik 53/08

16

Geotehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Geotehnik 53/08

17

Gozdarski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Gozdarski tehnik 55/07

18

Gradbeni tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Gradbeni tehnik 53/08

19

Grafični tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Grafični tehnik 7/15

20

Grafični tehnik (GLU, GJM)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Grafični tehnik (GLU, GJM) 4/16

21

Hortikulturni tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Hortikulturni tehnik 55/07

22

Kemijski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Kemijski tehnik 53/08

23

Kemijski tehnik (DV)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Kemijski tehnik (DV) 7/14, 59/19*

24

Kmetijsko-podjetniški tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Kmetijsko-podjetniški tehnik 55/07

25

Kozmetični tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Kozmetični tehnik 55/07, 47/11, 101/13

26

Kozmetični tehnik (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Kozmetični tehnik (SI) 12/17

27

Ladijski strojni tehnik (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Nov program

28

Lesarski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Lesarski tehnik 53/08

29

Logistični tehnik **

13/20 in 121/22

176.seja, 17.1.2020, 177.seja, 21.2.2020 in 195.seja, 24.6.2022

2020/2021

Logistični tehnik 53/08

30

Logistični tehnik (SI) **

51/21 in 121/22

183.seja, 19.2.2021 in 195.seja, 24.6.2022

2021/2022

Nov program

31

Medijski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Medijski tehnik 53/08

32

Medijski tehnik (GLU, GJM)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Medijski tehnik (GLU, GJM) 30/09

33

Metalurški tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Metalurški tehnik 4/16

34

Naravovarstveni tehnik (1)

13/20

172/21

176.seja, 17.1.2020
177.seja, 21.2.2020
in 188. seja, 23.9.2021

2020/2021

Naravovarstveni tehnik 53/08, 94/14

35

Okoljevarstveni tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Okoljevarstveni tehnik 53/08

36

Plovbni tehnik (SI) **

13/20 in 121/22

176.seja, 17.1.2020, 177.seja, 21.2.2020 in 195.seja, 24.6.2022

2020/2021

Nov program

37

Predšolska vzgoja

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Predšolska vzgoja 53/08

38

Predšolska vzgoja (DV)

51/21

183.seja, 19.2.2021

2021/2022

Nov program

39

Predšolska vzgoja (IS)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Predšolska vzgoja (IS) 4/16

40

Predšolska vzgoja (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Nov program, 59/19*

41

Strojni tehnik **

13/20 in 121/22

176.seja, 17.1.2020, 177.seja, 21.2.2020 in 195.seja, 24.6.2022

2020/2021

Strojni tehnik 53/08

42

Strojni tehnik (DV)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Strojni tehnik (DV) 53/08, 59/19*

43

Strojni tehnik (SI) **

13/20 in 121/22

176.seja, 17.1.2020, 177.seja, 21.2.2020 in 195.seja, 24.6.2022

2020/2021

Strojni tehnik (SI) 12/17

44

Tehnik elektronskih komunikacij

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik elektronskih komunikacij 53/08, 34/19

45

Tehnik laboratorijske biomedicine

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik laboratorijske biomedicine 53/08, 34/19

46

Tehnik mehatronike

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik mehatronike 5/11, 101/13

47

Tehnik mehatronike (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik mehatronike (SI) 12/17

48

Tehnik oblikovanja

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik oblikovanja 27/11

49

Tehnik optik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik optik 53/08

50

Tehnik računalništva

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik računalništva 53/08, 101/13

51

Tehnik računalništva (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik računalništva (SI) 12/17

52

Tehnik steklarstva

24/21

182.seja, 18.12.2020

2021/2022

Tehnik steklarstva 13/20

53

Tehnik varovanja

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Tehnik varovanja 7/14

54

Ustvarjalec modnih oblačil

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Ustvarjalec modnih oblačil 55/07

55

Veterinarski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Veterinarski tehnik 53/08

56

Zdravstvena nega

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Zdravstvena nega 8/19

57

Zdravstvena nega (SI)

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Zdravstvena nega (SI) 8/19

58

Zobotehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Zobotehnik 53/08

59

Živilsko prehranski tehnik

13/20

176.seja, 17.1.2020 in 177.seja, 21.2.2020

2020/2021

Živilsko prehranski tehnik 55/07

Pojasnila k preglednici srednje strokovnih izobraževalnih programov

*programi, objavljeni v UL 59/19 se niso nikoli izvajali

(1) Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 188. seji dne 23. 9. 2021 sprejel sklep, da se dopolnijo znanja izvajalcev pri večini modulov – objavljeno v UL 172/21.

** izobraževalni programi so dopolnjeni v tretji točki posebnega dela programa, ki določa znanja izvajalcev

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2024

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Grafični tehnik (GLU, GJM)

4/16

31.8.2024

31.8.2026

Grafični tehnik (GLU, GJM) (13/20)

2

Medijski tehnik (GLU, GJM)

30/09

31.8.2024

31.8.2026

Medijski tehnik (GLU, GJM) (13/20)

3

Tehnik steklarstva

13/20

31.8.2024

31.8.2026

Tehnik steklarstva 24/21

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2023

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Aranžerski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Aranžerski tehnik (13/20)

2

Ekonomski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Ekonomski tehnik (13/20)

3

Ekonomski tehnik (DV)

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Ekonomski tehnik (DV) (13/20)

4

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani)

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (13/20)

5

Ekonomski tehnik (IS)

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Ekonomski tehnik (IS) (13/20)

6

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (13/20)

7

Ekonomski tehnik (SI)

12/17

31.8.2023

31.8.2025

Ekonomski tehnik (SI) (13/20)

8

Elektrotehnik

53/08, 101/13

31.8.2023

31.8.2025

Elektrotehnik (13/20)

9

Elektrotehnik (SI)

12/17

31.8.2023

31.8.2025

Elektrotehnik (SI) (13/20)

10

Farmacevtski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Farmacevtski tehnik (13/20)

11

Fotografski tehnik

30/09

31.8.2023

31.8.2025

Fotografski tehnik (13/20)

12

Gastronomija in turizem

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Gastronomija in turizem (13/20)

13

Gastronomija in turizem (SI)

12/17

31.8.2023

31.8.2025

Gastronomija in turizem (SI) (13/20)

14

Geodetski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Geodetski tehnik (13/20)

15

Geotehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Geotehnik (13/20)

16

Gozdarski tehnik

55/07

31.8.2023

31.8.2025

Gozdarski tehnik (13/20)

17

Gradbeni tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Gradbeni tehnik (13/20)

18

Grafični tehnik

7/15

31.8.2023

31.8.2025

Grafični tehnik (13/20)

19

Hortikulturni tehnik

55/07

31.8.2023

31.8.2025

Hortikulturni tehnik (13/20)

20

Kemijski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Kemijski tehnik (13/20)

21

Kemijski tehnik (DV)

7/14

31.8.2023

31.8.2025

Kemijski tehnik (DV) (13/20)

22

Kmetijsko-podjetniški tehnik

55/07

31.8.2023

31.8.2025

Kmetijsko-podjetniški tehnik (13/20)

23

Kozmetični tehnik

55/07, 47/11 in 101/13

31.8.2023

31.8.2025

Kozmetični tehnik (13/20)

24

Kozmetični tehnik (SI)

12/17

31.8.2023

31.8.2025

Kozmetični tehnik (SI) (13/20)

25

Ladijski strojni tehnik

110/10

31.8.2023

31.8.2025

--

26

Lesarski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Lesarski tehnik (13/20)

27

Logistični tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Logistični tehnik (13/20)

28

Medijski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Medijski tehnik (13/20)

29

Metalurški tehnik

4/16

31.8.2023

31.8.2025

Metalurški tehnik (13/20)

30

Naravovarstveni tehnik

53/08 in 94/14

31.8.2023

31.8.2025

Naravovarstveni tehnik (13/20)

31

Okoljevarstveni tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Okoljevarstveni tehnik (13/20)

32

Plovbni tehnik

110/10

31.8.2023

31.8.2025

--

33

Predšolska vzgoja

53/08

31.8.2024

31.8.2026

Predšolska vzgoja (13/20)

34

Predšolska vzgoja (IS)

4/16

31.8.2023

31.8.2025

Predšolska vzgoja (IS) (13/20)

35

Strojni tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Strojni tehnik (13/20)

36

Strojni tehnik (DV)

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Strojni tehnik (DV) (13/20)

37

Strojni tehnik (SI)

12/17

31.8.2023

31.8.2025

Strojni tehnik (SI) (13/20)

38

Tehnik elektronskih komunikacij

53/08, 101/13

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik elektronskih komunikacij(13/20)

39

Tehnik laboratorijske biomedicine

53/08, 34/19

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik laboratorijske biomedicine (13/20)

40

Tehnik mehatronike

5/11, 101/13

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik mehatronike (13/20)

41

Tehnik mehatronike (SI)

12/17

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik mehatronike (SI) (13/20)

42

Tehnik oblikovanja

27/11

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik oblikovanja (13/20)

43

Tehnik optik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik optik (13/20)

44

Tehnik računalništva

53/08, 101/13

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik računalništva (13/20)

45

Tehnik računalništva (SI)

12/17

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik računalništva (SI) (13/20)

46

Tehnik steklarstva

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik steklarstva (13/20)

47

Tehnik varovanja

7/14

31.8.2023

31.8.2025

Tehnik varovanja (13/20)

48

Ustvarjalec modnih oblačil

55/07

31.8.2023

31.8.2025

Ustvarjalec modnih oblačil (13/20)

49

Veterinarski tehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Veterinarski tehnik (13/20)

50

Zdravstvena nega

8/19

31.8.2023

31.8.2025

Zdravstvena nega (13/20)

51

Zdravstvena nega (SI)

8/19

31.8.2023

31.8.2025

Zdravstvena nega (SI) (13/20)

52

Zobotehnik

53/08

31.8.2023

31.8.2025

Zobotehnik (13/20)

53

Živilsko prehranski tehnik

55/07

31.8.2023

31.8.2025

Živilsko prehranski tehnik (13/20)

IZOBRAŽEVALNA PROGRAMA SE BOSTA IZTEKLA 2022

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Zdravstvena nega (2)

53/08

31.8.2022

31.8.2024

Zdravstvena nega (8/19)

2

Zdravstvena nega (SI)

12/17

31.8.2022

31.8.2024

Zdravstvena nega (SI) (8/19)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM SE JE IZTEKEL 2020

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Grafični tehnik (gluhi)

30/09

31.8.2020

31.8.2022

Grafični tehnik (GLU, GJM) (4/16)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM SE JE IZTEKEL 2018

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Grafični tehnik

53/08

31.8.2018

31.8.2020

Grafični tehnik (7/15)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM SE JE IZTEKEL 2017

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Tehnik varovanja(1)

53/08, 110/10

31.8.2017

31.8.2019

Tehnik varovanja (7/14)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2014 (4)

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Ladijski strojni tehnik (SI)

69/98

31.8.2014

31.8.2016

Ladijski strojni tehnik (110/10)

2

Plovbni tehnik (SI)

69/98

31.8.2014

31.8.2016

Plovbni tehnik (110/10)

3

Tehnik mehatronike

82/06

31.8.2014

31.8.2016

Tehnik mehatronike (5/11)

4

Tehnik oblikovanja 82/06 31.8.2014 31.8.2016

Tehnik oblikovanja (27/11)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2013 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Grafični tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 31.8.2013 31.8.2015 Grafični tehnik GLU, GJM (30/09)
2 Medijski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 31.8.2013 31.8.2015 Medijski tehnik (GLU, GJM) (30/09)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2012 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Fotografski tehnik 35/00 31.8.2012 31.8.2014 Fotografski tehnik (30/09)
2 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 35/00 31.8.2012 31.8.2014 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (53/08)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2011 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Aranžerski tehnik 23/02 31.8.2011 31.8.2013 Aranžerski tehnik (53/08)
2 Ekonomski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (53/08)
3 Ekonomski tehnik (DV) 78/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik DV (53/08)
4 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (53/08)
5 Ekonomski tehnik (IS) 78/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik IS (53/08)
6 Ekonomski tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Ekonomski tehnik (53/08)
7 Elektrotehnik elektronik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
8 Elektrotehnik elektronik (SI) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
9 Elektrotehnik energetik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrotehnik (53/08)
10 Elektrotehnik računalništva 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik računalništva (53/08)
11 Elektrotehnik telekomunikacij 52/03 31.8.2011 31.8.2013  
12 Farmacevtski tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Farmacevtski tehnik (53/08)
13 Geodetski tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Geodetski tehnik (53/08)
14 Gostinski tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
15 Gostinski tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
16 Gradbeni tehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Gradbeni tehnik (53/08)
17 Grafični tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Grafični tehnik (53/08)
18 Kemijski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Kemijski tehnik (53/08)
19 Laboratorijski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik laboratorijske biomedicine (53/08)
20 Lesarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Lesarski tehnik (53/08)
21 Medijski tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Medijski tehnik (53/08)
22 Predšolska vzgoja 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Predšolska vzgoja (53/08)
23 Prometni tehnik 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (53/08)
24 Prometni tehnik (SI) 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (53/08)
25 Rudarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Geotehnik (53/08)
26 Strojni tehnik 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik (53/08)
27 Strojni tehnik (DV) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik DV (53/08)
28 Strojni tehnik (SI) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Strojni tehnik (53/08)
29 Tehnik optik 69/98 31.8.2011 31.8.2013 Tehnik optik (53/08)
30 Tehnik zdravstvene nege 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Zdravstvena nega (53/08)
31 Tehnik zdravstvene nege (SI) 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Zdravstvena nega (53/08)
32 Turistični tehnik 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
33 Turistični tehnik (SI) 35/00 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomija in turizem (53/08)
34 Veterinarski tehnik 1/00 31.8.2011 31.8.2013 Veterinarski tehnik (53/08)
35 Zobotehnik 12/01 31.8.2011 31.8.2013 Zobotehnik (53/08)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2010 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Gozdarski tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Gozdarski tehnik (55/70)
2 Kmetijski tehnik 44/00 31.8.2010 31.8.2012 Kmetijsko-podjetniški tehnik (55/07)
3 Kozmetični tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Kozmetični tehnik (55/07 in 47/11)
4 Vrtnarski tehnik 35/00 31.8.2010 31.8.2012 Hortikulturni tehnik (55/07)
5 Živilski tehnik 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Živilsko-prehranski tehnik (55/07)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009 (4)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Oblikovanje, Grafični oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno
2 Oblikovanje, Industrijski oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno
3 Oblikovanje, Modni oblikovalec 51/98,63/05 31.8.2009 31.8.2011 Tehnik oblikovanja (82/06) poskusno