SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Sprejeto na SSPSI Začetek izvajanja s šolskim letom Nadomešča dosedanji program
1 Avtoservisni tehnik (3) ** 55/07 in 85/13 in 121/22 95. seja, 18.12.2006, 141. seja, 24.5.2013 in 195 seja, 24.6.2022 2007/2008 Nov program
2 Ekonomski tehnik (DV) 95/09 114. seja, 12.12.2008 2009/2010 Ekonomski tehnik (DV) (52/03)
3 Ekonomski tehnik (GIB) (1) 30/09 114. seja, 12.12.2008 in 127. seja, 21.12.2010 2009/2010 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (52/03)
4 Ekonomski tehnik (IS) 85/08 109. seja, 16.6.2008 2008/2009 Ekonomski tehnik IS (52/03)
5 Ekonomski tehnik (1) ** 53/08 in 121/22 103. seja, 14.12.2007, 127. seja, 21.12.2010 in 195 seja, 24.6.2022 2008/2009 Ekonomski tehnik (52/03)
6 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 110/10 124. seja 9.7.2010 2011/2012 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (52/03)
7 Ekonomski tehnik (SI) ** 59/19 in 121/22 173.seja, 21.6.2019 in 195 seja, 24.6.2022 2020/2021 Nov program
8 Elektrotehnik (GIB) 13/20 176.seja, 17.1.2020 2020/2021 Elektrotehnik (GIB) (30/09 in 101/13)
9 Elektrotehnik 13/20 176.seja, 17.1.2020 2020/2021 Elektrotehnik  (53/08 in 101/13)
10 Frizerski tehnik 135/21 184. seja, 19.03.2021 2022/2023 Nov program
11 Gastronomija (DV) 95/09 114. seja, 12.12.2008 2009/2010 Nov program
12 Gastronomija (IS) 85/08 109. seja, 16.6.2008 2008/2009 Nov program
13 Gastronomija 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Gostinsko-turistični tehnik (12/01)
14 Gastronomija (SI) 59/19 173.seja, 21.6.2019 2020/2021 Nov program
15 Geotehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Rudarski tehnik (52/03)
16 Gradbeni tehnik 110/10 124. seja 9.7.2010 2011/2012 Gradbeni tehnik (75/04)
17 Grafični tehnik 4/16 152. seja, 18.12.2015 2916/2017 Grafični tehnik (53/08)
18 Grafični tehnik (GLU, GJM) 4/16 152. seja, 18.12.2015 2016/2017 Grafični tehnik (gluhi) (110/10)
19 Hortikulturni tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 2007/2008 Vrtnarski tehnik (23/02)
20 Kmetijsko-podjetniški tehnik 55/07 95. seja, 18.12.2006 2007/2008 Kmetijsko-podjetniški tehnik (75/04)
21 Lesarski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Lesarski tehnik (23/02)
22 Lesarski tehnik (GLU, GJM) 110/10 124. seja 9.7.2010 2011/2012 Lesarski tehnik (gluhi in naglušni) (52/03)
23 Logistični tehnik ** 95/09 in 121/22 118. seja, 10.7.2009 in 195 seja, 24.6.2022 2010/2011 Prometni tehnik (131/03)
24 Strojni tehnik (DV) 95/09 114. seja, 12.12.2008 2009/2010 Nov program
25 Strojni tehnik (IS) 85/08 109. seja, 16.6.2008 2008/2009 Nov program
26 Strojni tehnik (1) ** 53/08 in 121/22 103. seja, 14.12.2007, 127. seja, 21.12.2010 in 195 seja, 24.6.2022 2008/2009 Strojni tehnik (52/03)
27 Strojni tehnik (SI) ** 59/19 in 121/22 173.seja, 21.6.2019 in 195 seja, 24.6.2022 2020/2021 Nov program
28 Strojni tehnik (GLU, GJM) 110/10 124. seja 9.7.2010 2011/2012 Strojni tehnik (gluhi in naglušni) (52/03)
29 Tehnik mehatronike (3) (4) 53/08,
85/13 in 101/13
103. seja, 14.12.2007,
141. seja, 24.5.2013 in 143. seja, 27.9.2013
2008/2009 Nov program
30 Tehnik mehatronike (DV) 7/14 144. seja, 22.11.2013 2014/2015 Nov program
31 Tehnik mehatronike (SI) 59/19 173.seja, 21.6.2019 2020/2021 Nov program
32 Tehnik računalništva 10/18 164. seja, 22.12.2017 2018/2019 Tehnik računalništva (4) (53/08, 101/13)
33 Tehnik računalništva (GLU, GJM) 10/18 164. seja, 22.12.2017 2018/2019 Tehnik računalništva (GLU, GJM) (4) (12/13, 101/13)
34 Tehnik računalništva (IS) 10/18 164. seja, 22.12.2017 2018/2019 Tehnik računalništva (IS) (4) (12/13, 101/13)
35 Tehnik računalnistva (SI) 59/19 173.seja, 21.6.2019 2020/2021 Nov program
36 Tehnik steklarstva (1) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 2008/2009 Nov program
37 Tehnik varovanja 7/14 144. seja, 22.11.2013 2014/2015 Tehnik varovanja (95/09)
38 Ustvarjalec modnih oblačil 30/09 114. seja, 12.12.2008 2009/2010 Konfekcijski modelar (12/00), Konfekcijski tehnik (52/03)
39 Ustvarjalec modnih oblačil (GLU, GJM) 110/10 124. seja 9.7.2010 2011/2012 Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni) (52/03)
40 Zdravstvena nega 13/20 176.seja, 17.1.2020 2020/2021 Zdravstvena nega (53/08 in 8/19)
41 Živilsko prehranski tehnik 53/08 103. seja, 14.12.2007 2008/2009 Živilski tehnik (12/01)

Pojasnila k preglednici poklicno-tehniških izobraževalnih programov

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2021


št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Elektrotehnik (GIB)

30/09 in 101/13

31.8.2021

31.8.2023

Elektrotehnik (GIB) (13/20)

2

Elektrotehnik

53/08 in 101/13

31.8.2021

31.8.2023

Elektrotehnik (13/20)

3

Zdravstvena nega

53/08 in 8/19

31.8.2021

31.8.2023

Zdravstvena nega (13/20)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2019


št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Tehnik računalništva (4)

53/08, 101/13

31.8.2019

31.8.2021

Tehnik računalništva (10/18)

2

Tehnik računalništva (GLU, GJM) (4)

12/13, 101/13

31.8.2019

31.8.2021

Tehnik računalništva (GLU, GJM) (10/18)

3

Tehnik računalništva (IS) (4)

12/13, 101/13

31.8.2019

31.8.2021

Tehnik računalništva (IS) (10/18)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2017


št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Grafični tehnik

53/08

31.8.2017

31.8.2019

Grafični tehnik (4/16)

2

Grafični tehnik (gluhi)

110/10

31.8.2017

31.8.2019

Grafični tehnik (GLU, GJM) (4/16)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM SE JE IZTEKEL 2015


št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Tehnik varovanja

95/09

31.8.2015

31.8.2017

Tehnik varovanja (7/14)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2012 (2)


št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Ekonomski tehnik (VID) (110/10)

2

Gradbeni tehnik

75/04

31.8.2012

31.8.2014

Gradbeni tehnik (110/10)

3

Grafični tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Grafični tehnik (GLU, GJM) (110/10)

4

Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Ustvarjalec modnih oblačil (GLU, GJM) (110/10)

5

Lesarski tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Lesarski tehnik (GLU, GJM) (110/10)

6

Strojni tehnik (gluhi in naglušni)

52/03

31.8.2012

31.8.2014

Strojni tehnik (GLU, GJM) (110/10)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2011 (2)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Prometni tehnik 131/03 31.8.2011 31.8.2013 Logistični tehnik (95/09)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2010 (2)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Ekonomski tehnik (DV) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Ekonomske tehnik (DV) (95/09)
2 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Ekonomski tehnik (GIB) (30/09)
3 Konfekcijski modelar 12/00 31.8.2010 31.8.2012 Ustvarjalec modnih oblačil (30/09)
4 Konfekcijski tehnik 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Ustvarjalec modnih oblačil (30/09)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009 (2)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Ekonomski tehnik (IS) 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Ekonomski tehnik (85/08)
2 Ekonomski tehnik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Ekonomski tehnik (53/08)
3 Ekonomski tehnik (SI) 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Ekonomski tehnik (53/08)
4 Elektrotehnik elektronik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Elektrotehnik (53/08)
5 Elektrotehnik energetik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Elektrotehnik (53/08)
6 Gostinsko-turistični tehnik 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Gastronomija (53/08)
7 Gostinsko-turistični tehnik (SI) 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Gastronomija (53/08)
8 Grafični tehnik 75/04 31.8.2009 31.8.2011 Grafični tehnik (53/08)
9 Lesarski tehnik 23/02 31.8.2009 31.8.2011 Lesarski tehnik (53/08)
10 Rudarski tehnik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Geotehnik (53/08)
11 Strojni tehnik 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Strojni tehnik (53/08)
12 Strojni tehnik (SI) 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Strojni tehnik (53/08)
13 Tehnik zdravstvene nege 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Zdravstvena nega (53/08)
14 Živilski tehnik 12/01 31.8.2009 31.8.2011 Živilsko prehranski tehnik (53/08)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2008

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Kmetijsko-podjetniški tehnik

75/04

31.8.2008

31.8.2010

Kmetijsko-podjetniški tehnik (55/07)

2

Vrtnarski tehnik

23/02

31.8.2008

31.8.2010

Hortikulturni tehnik (55/07)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, KI NISO KREDITNO OVREDNOTENI

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list
1 Medijski tehnik 75/04
2 Medijski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03
3 Tekstilni tehnik 52/03
4 Živilski tehnik operater 69/98

S šolskim letom 2011/2012 ni več možen vpis v 1. letnik izobraževalnih programov, ki niso kreditno ovrednoteni.