SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Sprejeto na SSPSI

Začetek izvajanja s šolskim letom

Nadomešča dosedanji program

1 Administrator (2) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Administrator (52/03)

2 Administrator (DV) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

nov program

3 Administrator (gibalno ovirani) (2) 53/08 109. seja, 17.1.2008 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Administrator gib (52/03)

4 Administrator (IS) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Administrator IS (131/03)

5 Administrator (slepi in slabovidni) (2) 53/08 109. seja, 17.1.2008 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Administrator slepi (52/03)

6 Avtokaroserist (1) 14/10 120. seja, 10.12.2009 in 127. seja, 21.12.2010

2010/2011

Avtokaroserist (63/05)

7 Avtoserviser (1) 14/10 120. seja, 10.12.2009 in 127. seja, 21.12.2010

2010/2011

Avtoserviser (73/04), Avtoserviser SI (55/07)

8 Avtoserviser (DV) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Avtomehanik DV m2 (52/03)

9 Avtoserviser (IS) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Avtomehanik IS m2 (52/03)

10 Bolničar-negovalec 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Bolničar-negovalec (69/98)
Bolničar-negovalec (SI) (1/00)

11 Cvetličar 55/07 95. seja, 18.12.2006

2007/2008

Cvetličar (12/01)

12 Dimnikar 95/09 114. seja, 12.12.2008

2010/2011

Dimnikar (75/04)

13 Elektrikar 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Elektrikar elektronik (23/02)

14 Elektrikar (DV) 30/09 114. seja, 14.2.2008

2009/2010

Elektrikar energetik DV m2 (75/04)

15 Elektrikar (gibalno ovirani) 30/09 114. seja, 14.2.2008

2009/2010

Elektrikar elektronik (gib) (52/03)

16 Frizer (1) 14/10 120. seja, 10.12.2009 in 127. seja, 21.12.2010

2010/2011

Frizer (63/05),  Frizer (SI) (55/07)

17 Gastronomske in hotelske storitve 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Oskrbnik (69/98), Kuhar (82/06), Kuhar (SI) (82/06), Natakar (82/06), Natakar (SI) (82/06)

18 Gastronomske in hotelske storitve (DV) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Kuhar DV m2 (52/03), Natakar DV m2 (52/03)

19 Gastronomske in hotelske storitve (IS) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Kuhar IS m2 (52/03), Natakar IS m2 (52/03)

20 Geostrojnik rudar 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Rudar (52/03)

21 Gospodar na podeželju 55/07 95. seja, 18.12.2006

2007/2008

Kmetovalec (12/01)

22 Gozdar 55/07 95. seja, 18.12.2006

2007/2008

Gozdar (12/01)

23 Grafični operater (1) 14/10 120. seja, 10.12.2009 in 127. seja, 21.12.2010

2010/2011

Grafični operater (63/05)

24 Grafični operater (GLU, GJM) 110/10 124. seja, 9.7.2010 2011/2012

Grafični operater (gluhi) (55/07)

25 Inštalater strojnih inštalacij 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Instalater strojnih instalacij (52/03)

26 Inštalater strojnih inštalacij (DV) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Instalater strojnih inštalacij DV m2 (52/03)

27 Izdelovalec kovinskih konstrukcij 53/08 99. seja, 9.7.2007

2008/2009

Konstrukcijski mehanik (52/03)

28 Izdelovalec oblačil 55/07 95. seja, 18.12.2006

2007/2008

Šivilja-krojač (35/00)

29 Izdelovalec oblačil (gluhi in naglušni) 53/08 109. seja, 17.1.2008

2008/2009

Šivilja-krojač (gluhi) (52/03)

30 Izvajalec suhomontažne gradnje 95/09 114. seja, 12.12.2008

2010/2011

Izvajalec suhomontažne gradnje (75/04)

31 Kamnosek 95/09 114. seja, 12.12.2008

2010/2011

Kamnosek (75/04)

32 Klepar-krovec (2) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Klepar-krovec (52/03)

33 Mehanik kmetijskih in delovnih strojev 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Kmetijski mehanik (52/03)

34 Mehatronik operater (1) 14/10 120. seja, 10.12.2009 in 127. seja, 21.12.2010

2010/2011

Mehatronik operater (63/05)

35 Mehatronik operater (DV) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

nov program

36 Mesar 55/07 95. seja, 18.12. 2006

2007/2008

Mesar (49/97)

37 Metalurg 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Predelovalec kovin (82/06)

38 Mizar (1) 14/10 120. seja, 10.12.2009 in 127. seja, 21.12.2010

2010/2011

Mizar (82/06)

39

Mizar (GLU, GJM)

110/10

124. seja, 9.7.2010

2011/2012

Mizar (gluhi) (55/07)

40 Mlekar 55/07 95. seja, 18.12. 2006

2007/2008

Mlekar (52/03)

41 Oblikovalec kovin - orodjar 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Oblikovalec kovin (52/03)

42 Oblikovalec kovin - orodjar (DV) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Orodjar DV m2 (52/03), Oblikovalec kovin (DV)  (52/02)

43 Oblikovalec kovin - orodjar (gluhi in naglušni) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Oblikovalec kovin gluhi (52/03)

44 Oblikovalec kovin - orodjar (IS) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Orodjar IS m2 (52/03)

45 Pečar - polagalec keramičnih oblog 95/09 114. seja, 12.12.2008

2010/2011

Pečar - keramik (75/04)

46 Pečar - polagalec keramičnih oblog (DV) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Pečar-keramik DV m2 (52/03)

47 Pek 55/07 95. seja, 18.12. 2006

2007/2008

Živilec - pek (82/06)

48 Polagalec talnih oblog 95/09 114. seja, 12.12.2008

2010/2011

nov program

49 Računalnikar 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Računalnikar (82/06)

50 Računalnikar (gibalno ovirani) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Računalnikar (gibalno ovirani) (55/07)

51 Računalnikar (GLU, GJM)

110/10

124. seja, 9.7.2010

2011/2012

Računalnikar (gluhi) (55/07)

52 Računalnikar (IS) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

nov program

53 Slaščičar 55/07 95. seja, 18.12. 2006

2007/2008

Slaščičar-konditor ds (1/00), Živilec, Slaščičar-konditor (82/06)

54 Slikopleskar - črkoslikar 95/09 114. seja, 12.12.2008

2010/2011

Slikopleskar (75/04) in Črkoslikar (75/04)

55 Steklar 53/08 103. seja, 14.12.2007

2008/2009

Steklar (52/03)

56 Tapetnik (1) 14/10 120. seja, 10.12.2009 in 127. seja, 21.12.2010

2010/2011

Tapetnik (82/06)

57 Tesar 95/09 114. seja, 12.12.2008

2010/2011

Tesar (75/04)

58 Trgovec (2) 53/08 103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010

2008/2009

Trgovec (55/07)

59 Trgovec (DV) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Prodajalec DV m2 (52/03)

60 Trgovec (IS) 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Prodajalec IS m2 (52/03)

61 Upravljalec težke gradbene mehanizacije 95/09 114. seja, 12.12.2008

2010/2011

Strojnik gradbene mehanizacije (75/04)

62 Voznik 100/11 132. seja, 23.9.2011

2011/2012

Voznik (51/98, 85/08, 46/10)

63 Vrtnar 55/07 95. seja, 18.12. 2006

2007/2008

Vrtnar (35/00)

64 Zidar 95/09 114. seja, 12.12.2008

2010/2011

Zidar (75/04)

65 Zlatar 30/09 114. seja, 12.12.2008

2009/2010

Zlatar (52/03)

66 Živilec (1) 14/10 120. seja, 10.12.2009 in 127. seja, 21.12.2010

2010/2011

nov program

Pojasnilo:
(1) Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 127. seji dne 21.12.2010 sprejel sklep, da se v izobraževalnem programu spremeni ime izpitne enote zaključnega izpita.

(2) Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 127. seji dne 21.12.2010 sprejel sklep, da se v predmetniku izobraževalnega programa spremenijo kreditne točke.

(3) Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 111. seji dne 28. 2. 2008 določil uporabo katalogov znanja za matematiko tudi v neprenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega, strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2014 (3)


št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Grafični operater (gluhi)

55/07

31.8.2014

31.8.2016

Grafični operater (GLU, GJM) (110/10)

2

Mizar (gluhi)

55/07

31.8.2014

31.8.2016

Mizar (GLU, GJM) (110/10)

3

Računalnikar (gluhi)

55/07

31.8.2014

31.8.2016

Računalnikar (GLU, GJM) (110/10)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČE 2013 (3)

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Voznik

51/98, 85/08, 46/10

31.8.2013

31.8.2015

Voznik (100/11)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2012 (3)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Avtokaroserist 63/05 31.8.2012 31.8.2014 Avtokaroserist (14/10)
2 Avtoserviser 73/04 31.8.2012 31.8.2014 Avtoserviser (14/10)
3 Avtoserviser (SI) 55/07 31.8.2012 31.8.2014 Avtoserviser (14/10)
4 Črkoslikar 75/04 31.8.2012 31.8.2014 Slikopleskar-črkoslikar (95/09)
5 Dimnikar 75/04 31.8.2012 31.8.2014 Dimnikar (95/09)
6 Frizer 63/05 31.8.2012 31.8.2014 Frizer (14/10)
7 Frizer (SI) 55/07 31.8.2012 31.8.2014 Frizer (14/10)
8 Grafični operater 63/05 31.8.2012 31.8.2014 Grafični operater (14/10)
9 Izvajalec suhomontažne gradnje 75/04 31.8.2012 31.8.2014 Izvajalec suhomontažne gradnje (95/09)
10 Kamnosek 75/04 31.8.2012 31.8.2014 Kamnosek (95/09)
11 Mehatronik operater 63/05 31.8.2012 31.8.2014 Mehatronik operater (14/10)
12 Mizar 82/06 31.8.2012 31.8.2014 Mizar (14/10)
13 Oblikovalec kovin (gluhi) 52/03 31.8.2012 31.8.2014 Oblikovalec kovin - orodjar (gluhi in naglušni) (30/09)
14 Pečar-keramik 75/04 31.8.2012 31.8.2014 Pečar - polagalec keramičnih oblog (95/09)
15 Slikopleskar 75/04 31.8.2012 31.8.2014 Slikopleskar-črkoslikar (95/09)
16 Strojnik gradbene mehanizacije 75/04 31.8.2012 31.8.2014 Upravljalec težke gradbene mehanizacije (95/09)
17 Tapetnik 82/06 31.8.2012 31.8.2014 Tapetnik (14/10)
18 Tesar 75/04 31.8.2012 31.8.2014 Tesar (95/09)
19 Zidar 75/04 31.8.2012 31.8.2014 Zidar (95/09)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SE IZTEČEJO 2011 (3)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Administrator (IS) 131/03 31.8.2011 31.8.2013 Administrator (IS) (30/09)
2 Administrator (gib) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Administrator (53/08)
3 Administrator (slepi in slabovidni) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Administrator (slepi in slabovidni) (53/08)
4 Avtomehanik (DV) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Avtoserviser (DV) (30/09)
5 Avtomehanik (IS) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Avtoserviser (IS) (30/09)
6 Elektrikar elektronik (gib) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Elektrikar (gibalno ovirani) (30/09)
7 Elektrikar energetik (DV) 75/04 31.8.2011 31.8.2013 Elektrikar (DV) (30/09)
8 Inštalater strojnih instalacij (DV) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Inštalater strojnih inštalacij (DV) (30/09)
9 Kuhar (DV) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomske in hotelske storitve (DV) (30/09)
10 Kuhar (IS) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomske in hotelske storitve (IS) (30/09)
11 Natakar (DV) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomske in hotelske storitve (DV) (30/09)
12 Natakar (IS) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Gastronomske in hotelske storitve (IS) (30/09)
13 Oblikovalec kovin (DV) 52/02 31.8.2011 31.8.2013 Oblikovalec kovin - orodjar (DV) (30/09)
14 Orodjar (DV) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Oblikovalec kovin - orodjar (DV) (30/09)
15 Orodjar (IS) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Oblikovalec kovin - orodjar (IS) (30/09)
16 Pečar-keramik (DV) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Pečar - polagalec keramičnih oblog (DV) (30/09)
17 Prodajalec (DV) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Trgovec (DV) (30/09)
18 Prodajalec (IS) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Trgovec (IS) (30/09)
19 Računalnikar (gib) 55/07 31.8.2011 31.8.2013 Računalnikar (gibalno ovirani) (30/09)
20 Šivilja-krojač (gluhi) 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Izdelovalec oblačil (gluhi in naglušni) (53/08)
21 Zlatar 52/03 31.8.2011 31.8.2013 Zlatar (30/09)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2010 (3)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Administrator 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Administrator (53/08)
2 Administrator (SI) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Administrator (53/08)
3 Bolničar-negovalec 69/98 31.8.2010 31.8.2012 Bolničar-negovalec (53/08)
4 Bolničar-negovalec (SI) 1/00 31.8.2010 31.8.2012 Bolničar-negovalec (53/08)
5 Elektrikar elektronik 23/02 31.8.2010 31.8.2012 Elektrikar (53/08)
6 Elektrikar energetik 23/02 31.8.2010 31.8.2012 Elektrikar (53/08)
7 Grafičar 51/98,82/06 31.8.2010 31.8.2012 Grafični operater (63/05)
8 Grafičar (gluhi in naglušni) 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 31.8.2010 31.8.2012 Grafični operater (gluhi in naglušni) (55/07)
9 Inštalater strojnih instalacij (SI) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Inštalater strojnih inštalacij (53/08)
10 Inštalater strojnih instalacij 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Inštalater strojnih inštalacij (53/08)
11 Klepar-krovec 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Klepar-krovec (53/08)
12 Kmetijski mehanik 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Mehanik kmetijskih in delovnih strojev (53/08)
13 Kmetovalka - gospodinja 44/00 31.8.2010 31.8.2012 Gastronomske in hotelske storitve (53/08)
14 Konstrukcijski mehanik (SI) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Izdelovalec kovinskih konstrukcij (53/08)
15 Konstrukcijski mehanik) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Izdelovalec kovinskih konstrukcij (53/08)
16 Kuhar 82/06 31.8.2010 31.8.2012  Gastronomske in hotelske storitve (53/08)
17 Kuhar (SI) 82/06 31.8.2010 31.8.2012  Gastronomske in hotelske storitve (53/08)
18 Mizar (gluhi) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Mizar (gluhi) (55/07)
19 Natakar 82/06 31.8.2010 31.8.2012  Gastronomske in hotelske storitve (53/08)
20 Natakar (SI) 82/06 31.8.2010 31.8.2012  Gastronomske in hotelske storitve (53/08)
21 Oblikovalec kovin (SI) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Oblikovalec kovin - orodjar (53/08)
22 Oblikovalec kovin 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Oblikovalec kovin - orodjar (53/08)
23 Oblikovalec stekla 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Steklar (53/08)
24 Orodjar (SI) 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Oblikovalec kovin - orodjar (53/08)
25 Orodjar 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Oblikovalec kovin - orodjar (53/08)
26 Oskrbnik 69/98 31.8.2010 31.8.2012 Gastronomske in hotelske storitve (53/08)
27 Predelovalec kovin 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 31.8.2010 31.8.2012 Metalurg (53/08)
28 Računalnikar 82/06 31.8.2010 31.8.2012 Računalnikar (53/08)
29 Računalnikar (SI) 55/07 31.8.2010 31.8.2012 Računalnikar (53/08)
30 Rudar 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Geostrojnik rudar (53/08)
31 Steklar 52/03 31.8.2010 31.8.2012 Steklar (53/08)
32 Trgovec 51/98,55/07 31.8.2010 31.8.2012 Trgovec (53/08)
33 Trgovec (SI) 51/98,55/07 31.8.2010 31.8.2012 Trgovec (53/08)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009 (3)

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1 Avtoklepar (SI) (šs, ds) 52/03 31.8.2009 31.8.2011

Avtokaroserist (63/05)

2 Avtoklepar (šs, ds) 52/03 31.8.2009 31.8.2011

Avtokaroserist (63/05)

3 Avtoličar (šs, ds) 52/03 31.8.2009 31.8.2011

Avtokaroserist (63/05)

4 Avtomehanik (SI) (šs, ds) 52/03 31.8.2009 31.8.2011

Avtoserviser (55/07)

5 Avtomehanik (šs, ds) 52/03 31.8.2009 31.8.2011

Avtoserviser(73/04)

6 Bolničar-negovalec (ds) 52/03 31.8.2009 31.8.2011

 

7 Bolničar-negovalec (ds) 52/03 31.8.2009 31.8.2011

 

8 Bolničar-negovalec (ds) 1/00 31.8.2009 31.8.2011

 

9 Cvetličar 12/01 31.8.2009 31.8.2011

Cvetličar (55/07)

10 Cvetličar (ds) 69/98 31.8.2009 31.8.2011

 

11 Elektrikar energetik (ds) 35/00 31.8.2009 31.8.2011

 

12 Frizer 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 31.8.2009 31.8.2011

Frizer (SI) (55/07)

13 Frizer (ds) 69/98 31.8.2009 31.8.2011

Frizer (SI) (55/07)

14 Frizer (ds) /si/ 1/00 31.8.2009 31.8.2011

Frizer (SI) (55/07)

15 Frizer (SI) 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 31.8.2009 31.8.2011

Frizer (SI) (55/07)

16 Gostinska dela (SI), Kuhar (SI) 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 31.8.2009 31.8.2011

Kuhar SI (82/06)

17 Gostinska dela, Kuhar 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 31.8.2009 31.8.2011

Kuhar (82/06)

18 Gostinska dela,
Kuhar-natakar
51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 31.8.2009 31.8.2011

-

19 Gostinska dela,
Kuhar-natakar (SI)
51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 31.8.2009 31.8.2011

-

20 Gostinska dela, Natakar 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 31.8.2009 31.8.2011

Natakar (82/06)

21 Gozdar 12/01 31.8.2009 31.8.2011

Gozdar (55/07)

22 Izdelovalec usnjenih in krznenih oblačil (ds) 49/97 31.8.2009 31.8.2011

 

23 Kmetovalec 12/01 31.8.2009 31.8.2011

Gospodar na podeželju (55/07)

24 Kuhar (ds) 69/98 31.8.2009 31.8.2011

 

25 Mesar (ds) 49/97 31.8.2009 31.8.2011

Mesar (55/07)

26 Mizar (ds) 49/97 31.8.2009 31.8.2011

 

27 Mlekar 52/03 31.8.2009 31.8.2011

Mlekar (55/07)

28 Natakar (ds) 69/98 31.8.2009 31.8.2011

Gastronomske in hotelske storitve (53/08)

29 Pek (ds) 1/00 31.8.2009 31.8.2011

Pek (55/07)

30 Prodajalec (ds) 35/00 31.8.2009 31.8.2011

Trgovec (55/07)

31 Slaščičar-konditor (ds) 1/00 31.8.2009 31.8.2011

Slaščičar (55/07)

32 Stavbni steklar (ds) 69/98 31.8.2009 31.8.2011

 

33 Šivilja-krojač 35/00 31.8.2009 31.8.2011

Izdelovalec oblačil (55/07)

34 Šivilja-krojač (ds) 1/00 31.8.2009 31.8.2011

Izdelovalec oblačil (55/07)

35 Tapetnik (ds) 69/98 31.8.2009 31.8.2011

Tapetnik (82/06)

36 Usnjarski galanterist (ds) 49/97 31.8.2009 31.8.2011

 

37 Vrtnar 35/00 31.8.2009 31.8.2011

Vrtnar (55/07)

38 Vrtnar (ds) 1/00 31.8.2009 31.8.2011

Vrtnar (55/07)

39 Vzdrževalec tekstilij 35/00 31.8.2009 31.8.2011

 

40 Živilec, Pek 51/98,82/06 31.8.2009 31.8.2011

Pek (55/07)

41 Živilec, Slaščičar-konditor 51/98,82/06 31.8.2009 31.8.2011

Slaščičar (55/07)

42 Gostinska dela (SI), Natakar (SI) 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 30.8.2009 31.8.2011

Natakar (SI) (82/06)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, KI NISO KREDITNO OVREDNOTENI

št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

1

Avtoklepar (DV)

52/03

2

Avtoklepar (IS)

52/03

3

Farmacevtski procesničar

1/00

4

Finomehanik

52/03

5

Instalater strojnih instalacij (IS)

52/03

6

Izdelovalec obutve

35/00

7

Klepar-krovec (DV)

52/03

8

Klepar-krovec (IS)

52/03

9

Konstrukcijski mehanik (DV)

52/03

10

Konstrukcijski mehanik (IS)

52/03

11

Pečar-keramik (IS)

52/03

12

Slikopleskar (DV)

52/03

13

Slikopleskar (IS)

52/03

14

Strojni mehanik (DV)

52/03

15

Strojni mehanik (IS)

52/03

16

Strojni mehanik (SI)

52/03

17

Strojni mehanik

52/03

18

Urar

52/03

19

Zidar (IS)

52/03

20

Zidar (DV)

52/03

S šolskim letom 2011/2012 ni več možen vpis v 1. letnik izobraževalnih programov, ki niso kreditno ovrednoteni.